Sense for Safety

Sense har under sina mer än 35 år i branschen alltid legat i framkant när det gäller produktsäkerhet. Att våra produkter uppfyller kraven i Leksaksdirektivet och REACH är en grundläggande självklarhet.

Sense_FOR_SAFETY

När vi tar fram en ny produkt tänker vi alltid ur ett barns perspektiv. Barn har en genuin och sprudlande skaparglädje och när de skapar så är ofta hela kroppen med – det ska klämmas, kännas, undersökas och inte sällan stoppas ett färgglatt finger i munnen för ett litet smakprov

..allt det här vet vi och därför är det en hjärtesak för oss, att produkterna håller måttet för den mångsidiga och innovativa användningen. I vårt arbete för att säkerställa ett tryggt och säkert innehåll använder vi oberoende kemisk expertis, som kontinuerligt utvärderar innehållet i våra produkter. Vi går i många fall längre än vad lagar och föreskrifter kräver och ställer mycket höga krav på en ny produkt innan den kan tas upp i vårt sortiment. Vi utför även kontroller på inkommande leveranser med hjälp av ett avancerat scanner system. Med detta instrument (XRF scanner) kan vi bekräfta att gällande gränsvärden av specifika ämnen i en produkt uppfylls.

Det är inte enbart själva produkten som vi synar i sömmarna, våra förpackningar måste även de uppfylla en god miljöstandard. Som en del i detta arbete ingår t.ex. att successivt minska andelen förpackningar i plast där det är möjligt, för att på sikt ha en övervägande andel förpackningar i papp.

Genom vår ”Code of Conduct” fortsätter vi samarbetet med våra leverantörer för att uppnå de mål vi gemensamt arbetat fram och som sedan implementeras på plats. De viktigaste frågorna är för oss självklara och avser i huvudsak frågor såsom arbetsmiljön i fabriker, arbetstider, minimilöner, minskad resursutgång samt frågor som rör allmänna mänskliga rättigheter och ett kontinuerligt miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan. Det är ett stort och ständigt pågående arbete som aldrig upphör. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya möjligheter att förbättras i samtliga avseenden och strävar mot en så säker och trygg miljö som möjligt för alla.

Vi hoppas att du känner dig nöjd och trygg med din Sense produkt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter, info@sense-ab.se

0

Varukorg