Sense for Safety

Sense har haft kvalitet och produktsäkerhet som högsta prioritet och ledstjärna ända sedan företaget startades 1977. Att produkterna våra barn använder skall vara säkra har alltid varit en självklarhet.

Alla produkter vi sätter på marknaden har genomgått omfattande utvärderingar och tester och du kan vara trygg i att de uppfyller alla gällande lagar och krav på både barn- och vuxenprodukter. En aktiv omvärldsbevakning gör att vi är ständigt uppdaterade på vad som gäller.

Vi anlitar ackrediterade testlabb och kemisk expertis som verifierar att våra produkter som allra minst motsvarar de höga krav som ställs i exempelvis EU:s Leksaksdirektiv, i kemikalielagstiftning och kosmetikaförordningen. Vi vill inte bara klara gränserna – vi ser gränserna som en miniminivå som vi alltid eftersträvar att överträffa där det går.

Säkerhet avser inte bara vilka ämnen som ingår i produkterna utan även deras fysiska egenskaper.  Särskilt hårda krav gäller för produkter som ska användas av de minsta barnen.

Utöver extern kvalitetskontroll sker kvalitetssäkring internt genom ankomstkontroller och stickprov. Vi kan med hjälp av en så kallad XRF-scanner och röntgenflourescensteknik kontrollera att produkter och varuprover inte innehåller PVC, samt att tungmetaller – om de alls förekommer – ligger inom godkända gränsvärden.

Vårt systematiska arbete omfattar både kvalitet, miljö och hållbarhet. Där det går vill vi alltid bli ännu bättre.

Titta närmare på produktens förpackningsmärkning. Där hittar du information och de varningar som lagstiftningen kräver för säker användning. Följ alltid de instruktioner som ges.

På förpackningen hittar du ibland också information för hur produkten skall hanteras för att den skall hålla och komma till glädje så länge som möjligt.

Har du frågor eller funderingar kring våra produkter eller vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete, mejla till info@sense-ab.se.

Våra säkerhetssymboler

Bilden med vår maskot Hector är vår ursprungliga symbol för att visa på kvalitetsprodukter vars innehåll är noga genomgånget och som uppfyller alla krav på säkerhet för barnprodukter, och den känns främst igen från vårt "röda sortiment".

Som ett komplement till Hector-symbolen har vi tagit fram den stilistiskt enklare symbolen "Safe Ingredients" där vi särskilt vill peka på att innehållet i våra produkter är noga testat och säkert. Produkter med denna märkning uppfyller självklart kraven i Giftfri Förskola.

Inledningsvis ett initiativ från Naturskyddsföreningen och numera upphandlingskrav för att säkerställa att våra barn har en förskolemiljö fri från gifter. Det finns ingen standardsymbol men vi har valt ett äpple som är både en fruktbarhets- och en kunskapssymbol.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår