Sense_FOR_SAFETY

 Sense for Safety

Sense grundades 1977 och har mer än 40 års erfarenhet av färgläggningsprodukter. Sense har under sina 40+ år i branschen alltid legat i framkant när det gäller produktsäkerhet. Vår filosofi är att ta ansvar och jobba hårt att bidra till en giftfri vardag året om.

Sedan Sense grundades år 1977 har vi jobbat med ”giftfri produkt” koncept och ställt höga krav på våra leverantörer, att alla produkter ska vara fria från farliga kemikalier enligt dagens EU regelverk, bl.a. fria från PVC och ftalater mm. Därför välkomnade vi när Naturskyddsföreningen 2013 startade ”Operation giftfri förskola” där man syftade till att öka kunskapen om kemikalier i förskolor, och att se till att barn inte kommer i kontakt med leksaker och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier, självklara mål tycker vi!

Genom kontinuerlig övervakning av regelverk från Svenska och EU myndigheter, vårt samarbete med duktiga leverantörer runt om i världen samt nära samarbete med våra kunder och ideella organisationer (bland annat det långvariga och givande samarbete vi hade med barncancerfonden under många år) ökar vi ständig vår kunskap och förståelse för farliga kemikaliers negativa effekter på både människa och miljö. Därefter vidtar vi relevanta åtgärder för att utveckla och erbjuda kemikaliesäkra och miljövänliga produkter.

Vi säkerställer att alla våra produkter är tillverkade av miljövänliga ingredienser, hela vårt barnproduktssortiment är kemisk testade och godkända enligt dagens regelverk från svenska och EU myndigheter gällande barnprodukter bl.a. EU leksaksdirektiv, REACH regelverk och EU:s kosmetika förordning EG 1223/2009 för ansiktsfärger). Alla våra produkter är trygga för barn och vuxna enligt regelverk från Sverige och Europeiska Unionen.

Vi ställer höga krav på en ny produkt innan den kan tas upp i vårt sortiment. Detta övervakar vi genom att använda kemisk expertis av vår heltidsanställd kvalitetsansvarige, som kontinuerligt utvärderar innehållet i våra produkter.

Vi utför även egenkontroller på inkommande varuprover och leveranser med hjälp av ett avancerat skannersystem. Med detta instrument (XRF skanner) kan vi få en indikation att våra produkter inte innehåller PVC, samtidigt som vi säkerställer att ev förekomst av tunga metaller ej överskrider tillåtna gränser enligt EU´s kemikalieregelverk.

Genom att skanna varuprover och leveranser har vi större möjligheter att säkerställa ett tryggt innehåll för människa och miljö.

Det är inte enbart produktinnehåll som vi tar hänsyn till, även våra förpackningar måste uppfylla en god miljöstandard. Som en del i detta arbete ingår vår ambition att t.ex. successivt minska andelen förpackningar i plast där det är möjligt, för att på sikt ha en övervägande andel förpackningar i papp.

Code of Conduct (Uppförandekod) – Genom vår uppförandekod fortsätter vi vårt samarbete med våra leverantörer för att uppnå våra gemensamma mål. De viktigaste frågorna är uppenbara och gäller främst frågor som arbetsmiljö i fabriker, arbetstid, minimilön, minskade resursåtgång, frågor som rör mänskliga rättigheter och kontinuerligt miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan. Det är ett stort och pågående arbete som aldrig tar slut.

Vi hoppas att du känner dig säker med din Sense-produkt. Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om våra produkter på info@sense-ab.se

0

Varukorg